Adopcja Dziecka Poczętego

Chcąc wziąć udział w Duchowej adopcji dziecka poczętego prosimy o wysłanie formularza zgłoszeniowego (imię, nazwisko, adres). Następnie odmówić treść przysięgi. Codziennie do 25 grudnia omawiać modlitwę codzienną + 10 różańca.

TEKST PRZYRZECZENIA z 25 marca.

Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci, wiedziony(a) pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych, ja, (imię i nazwisko) postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia … biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu. Postanawiam odmówić codzienną modlitwę w intencji nienarodzonego, codziennie odmówić jedną tajemnicę różańca i (opcjonalnie) podjąć postanowienie…

MODLITWA CODZIENNA

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nie narodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

MODLITWA DO DRUKU (KLIKNIJ)

Nadawca *

Adres e-mail *

Temat wiadomości *

Treść wiadomości

* pola wymagane

Święta

Piątek, V Tydzień Wielkiego Postu
Rok A, II
Dzień Powszedni

Licznik

Liczba wyświetleń:
5777014

Statystyki