Historia Odnowy w Duchu Świętym

Historia Odnowy w Duchu Świętym

Odnowa w Duchu Św. jest oddolnym (tzn. zrodzonym z inicjatywy wiernych świeckich) ruchem powstałym w Kościele Katolickim po Soborze Watykańskim II. Początki Odnowy to wiosna - lato 1966 roku, kiedy w Pittsburgu (USA) dwaj wykładowcy uniwersyteccy rozpoczęli poszukiwania drogi pogłębienia swojego życia duchowego i ożywienia wiary. Po nawiązaniu kontaktu z Kościołem Zielonoświątkowym, w lutym 1967r. profesorowie ci, razem z czterema innymi osobami zorganizowali dla grupy studentów rekolekcje, w czasie których uczestnicy przeżyli chrzest w Duchu Świętym. Bardzo szybko Odnowa rozszerzyla się wśród studentów stanu Michigan, którzy uczestniczyli w powstaniu pierwszej wspólnoty "Word of God" ("Słowo Boże") i rozpoczęli wydawanie pierwszego miesięcznika Odnowy.
O wielkim "rozlaniu" Ducha świadczy fakt, że już w 1974r. międzynarodowa konferencja na temat Odnowy w Kościele Katolickim zgromadziła 30 tys. osób, w tym 19 biskupów. Amerykańskie doświadczenie Odnowy w Duchu Świętym dotarło i na inne kontynenty.
W Polsce początki Odnowy datuje się na lata 1975-1977. Inicjatorami spotkań w Poznaniu, Warszawie, Łodzi i Krakowie było sześciu kapłanów, m.in. ks. Bronisław Dembowski. Pierwsze Seminaria odbyły się w Krakowie i Warszawie w 1976r. W 1979 roku w Magdalence (obecnie ośrodek formacji Odnowy) miało miejsce spotkanie koordynujace działania polskich grup Odnowy. Powstał także Krajowy Zespół Koordynatorów, z którego wyodrębniono Zespół Pastoralny, Sekretariat i odpowiedzialnych regionalnych, tj. opiekuna duchownego i koordynatora - lidera świeckiego dla regionu (obecnie dązy się do tego, aby każda diecezja miała własnych koordynatorów). W naszym regionie opiekunem jest ks. Stanisław Orzechowski, a koordynatorem świeckim Sławomir Czajkowski (grupa modlitewna "Benedictus" z Wrocławia). Przewodniczącym Krajowego Zespołu Koordynatorów jest ks. Andrzej Grefkowicz, a krajowym duszpasterzem - biskup włocławski Bronisław Dembowski. Szacuje się, iż w Polsce stały kontakt z Odnową ma 40-60 tys. osób, zaś na całym świecie jest to 7wiernych Kościoła Katolickiego (w USA jest to nawet 18katolików).
W ruchu charyzmatycznym zobaczyć można wyraźną Bożą odpowiedź na modlitwę do Ducha Św., zainicjowaną przed Soborem przez pp Jana XXIII.
Obecnie przy Watykanie mają siedzibę Międzynarodowe Służby Odnowy w Duchu Świętym (ICCRS), które w swoich dokumentach tak określają cel ruchu:
• pomaganie w dojrzałym i stałym osobistym nawróceniu do Jezusa jako Pana i Zbawiciela;
• wspieranie i podtrzymywanie osobistej i zdecydowanej odpowiedzi na Osobę, obecność i moc Ducha Św.;
• wspieranie i podtrzymywanie przyjęcia i korzystania z darów duchowych, nie tylko w ramach Odnowy, lecz także w łonie całego Kościoła;
• podtrzymywanie dzieła ewangelizacji w mocy Ducha, łącznie z ewangelizacją ludzi będących poza Kościołem,
• ewangelizowaniem "chrześcijan z tylko nazwy" oraz ewangelizacją kultury i struktur społecznych;
• podtrzymywanie wzrostu w świetosci przez integrację darów charyzmatycznych z pełnią życia Kościoła.
Aby przekonać się o tym, że Odnowa jest zakorzeniona w tradycji Kościoła i nie "wymyśla" niczego nowego, wystarczy przeczytac Dzieje Apostolskie i Listy oraz porównać wypowiedzi Ojców Kościoła i pisma wczesnochrześcijańskie (Orygenes, Tertulian, św. Cyryl Jerozolimski, Filoksen, św. Jan Chryzostom) ze współczesnym doświadczeniem obecności i działania Ducha Św. O tym że jest to rzeczywiste odnowienie świadczy "wchlanianie" treści "charyzmatycznych" przez "zwyczajne" duszpasterstwo i nauczanie Kościoła (Msze z modlitwą o uzdrowienie, pełniejsze rozumienie obecności i działania Ducha Św.; por. KKK 1508, 1509)
Na przełomie XIX i XX w. w różnych Kościołach protestanckich, a także i w prawosławnym pojawili się ludzie doświadczający Ducha Św. w nowy sposób. Niektóre Kościoły wykluczały "charyzmatyków", tak np. powstał Kościół Zielonoświątkowy. Także w latach 60. w wielu Kościołach pojawili się ludzie, którzy pozostając w macierzystej wspólnocie pragnęli otworzyć się na odnowienie wiary przez działanie Ducha Świętego.

 [1] 

Powrót

Święta

Piątek, V Tydzień Wielkiego Postu
Rok A, II
Dzień Powszedni

Licznik

Liczba wyświetleń:
5777133

Statystyki