UROCZYSTE UDZIELENIE POSŁUGI LEKTORA

UROCZYSTE UDZIELENIE POSŁUGI LEKTORA

W sobotę 25. listopada na wieczornej Mszy św. o godz. 18.00,w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata odbyła się piękna i radosna uroczystość. Otóż 17 ministrantów po kilku miesięcznym specjalnym kursie, przyjęło posługę lektora.
Przygotowania do tej posługi trwały kilka miesięcy. Ministranci spotykali się wraz ze swoim opiekunem o. Arturem, na specjalnym kursie. Na kursie były prowadzone wykłady z Pisma św., życia duchowego, liturgiki i fonetyki pastoralnej, oraz zajęcia praktyczne z czytania Słowa Bożego w kościele z ambony. Na koniec całego kursu każdy kandydat zdał egzamin składający się z dwóch części, pierwsza to część teoretyczna i druga praktyczna, czyli z głośnego czytania w kościele.
Po szczęśliwie zdanych egzaminach i kilku próbach, odbyła się ta długo oczekiwana radosna uroczystość, w której udział wzięli także rodzice przyszłych lektorów.
Uroczystej Mszy św. przewodniczył o. Proboszcz wraz z ojcem Piotrem oraz o. Arturem – opiekunem Liturgicznej Służby Ołtarza w naszej parafii. Nad całą liturgią czuwali starsi lektorzy oraz ministranci. Po kazaniu i wyznaniu wiary każdy kandydat był imiennie wezwany i odpowiadał starotestamentalnymi słowami: „Oto jestem”, że jest gotowy do podjęcia funkcji lektora w naszej wspólnocie parafialnej. Następnie odbył się dialog między o. Proboszczem a o. Opiekunem, w którym o. Opiekun prosił o. Proboszcza w imieniu kandydatów o dopuszczenie ich do tej posługi. O. Proboszcz odmówił specjalną modlitwę wypraszającą Boże błogosławieństwo dla przyszłych lektorów. Następnie każdy kandydat podchodził do Ewangeliarza, który trzymał o. Proboszcz i na słowa: „Przyjmij księgę Pisma Świętego, otaczaj ją szacunkiem i wiernie przekazuj słowo objawione ku chwale Boga i pożytkowi wiernych”. Odpowiadał: „Amen”.
Po tej ceremonii wszyscy lektorzy dla umocnienia swojej wiary i wytrwania w tej posłudze złożyli swoje przyrzeczenia: „dziękując Bogu za łaskę powołania do służby lektorskiej, przyrzekam powierzone mi zadania wypełniać gorliwie i sumiennie, przyrzekam czytać wyraźnie Słowo Boże i według niego żyć. Obowiązki lektora obiecuję wypełniać rzetelnie i sumiennie. Na świadków tego przyrzeczenia biorę moich kapłanów, rodziców moich kolegów i wszystkich tu obecnych. Tak mi dopomóż Bóg. Amen”.
Po przyrzeczeniach wszyscy lektorzy otrzymali specjalną legitymację lektorską, a następnie w pięknych słowach podziękowali o. Proboszczowi za przyjęcie ich do tej posługi, o. Arturowi za przygotowanie i poprowadzenie całego kursu lektorskiego oraz rodzicom za ich miłość i wspieranie w przygotowywaniu się na lektora.
Po uroczystej Mszy św. lektorzy zaprosili swoich rodziców, o. Proboszcza i o. Artura na wspólne świętowanie do salki.
Ministranci, którzy przyjęli posługę czytania Słowa Bożego w naszej wspólnocie parafialnej: Emil Wysocki, Maciej Drzewiczak, Wojciech Stańczyk, Dawid Kosmalski, Albert Rogulski, Tomasz Mitura, Tomasz Bazak, Krzysztof Zalewski, Konrad Burta, Emil Rudzki, Tomasz Wasilczuk, Kamil Szubielski, Kuba Marciniak, Paweł Czerwiński, Jakub Próchenko, Daniel Wydra, Dominik Karwowski.

Zobacz zdjęcia w galerii!!

 [1] 

Powrót

Święta

Niedziela, VII Tydzień zwykły
Rok B, II
Niedziela Zesłania Ducha Świetego

Licznik

Liczba wyświetleń:
3515831

Statystyki